Výsledky hlasování o logu CSM Olomouc 2017 jsou zveřejněny na nástěnce společenství.

Vyhrálo logo 3 - ruce s počtem 123 hlasů z celkem 321 hlasujících.

Komentář autora:

Ruka - Hospodinova ruka drží za pravici tu naši - Božích dětí.
Červená barva - barva symbolizuje Olomouckou arcidiecézi, která má červený znak.

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici: Neboj se, já jsem tvá pomoc.
Iz 41,13