Fóra mládeže 2016 – 2017

Motto:

„Církev má mnoho co říci mladým lidem a mladí lidé mají mnoho co říci církvi.“ (sv. Jan Pavel II., Chistifideles laici 46)

Témata fór mládeže 2016- 2017

  • evangelizace
  • volná diskuse a témata vzešlá z volné diskuze

Co je to fórum mládeže?

Diskusní setkání zástupců mladých věřících lidí s biskupy.

Mladí lidé mají na fóru zakusit atmosféru svobody a naslouchání a hmatatelně zažít lásku, která je darem Ducha svatého a spojuje v církvi nejrůznější rozdíly. Jen v jejím světle lze nalézat skutečnou pravdu. Tak se fórum stane místem setkání v církvi a setkáním církve – s Kristem, který jediný je Cesta, Pravda a Život. Pokud tomu tak bude, jistě každý odjede obnoven ve svém úsilí o život podle evangelia.

Termíny diecézních fór:

Olomouc – 10. - 12. 2. 2017
Litoměřice – 11. - 12. 11. 2016
Brno – 21. - 23. 10. 2016
Hradec Králové - 4.- 6. 11. 2016
České Budějovice - 10. - 12. 2. 2017

Kromě diecézních fór se bude 23. – 26. 2. 2017 konat i V. celostátní fórum v Olomouci.

Kdo se fóra účastní

Delegáti z řad mladých lidí, kteří jsou vybráni kaplany pro mládež, děkany (vikáři), často se jedná o zástupce za děkanát a členové hnutí, řeholí, spolků pracujících v duchu křesťanství a vysokoškolské pastorace, kteří působí v diecézi.

Důležitými účastníky setkání jsou biskupové. Přicházejí s mladými lidmi rozmlouvat, sdělit jim své myšlenky a hlavně jim naslouchat. Je to tedy příležitost k rozhovorům a ke vzájemnému obdarování. Během fóra mají biskupové a pozorovatelé možnost hlouběji poznat myšlení a postoje mladých lidí. Příspěvky delegátů budou jistě inspirací i novým podnětem do života církve.

Kdo se může účastni fóra jako pozorovatel

Členové Sekce pro mládež ČBK a zájemci z řad zodpovědných za řehole, hnutí, komunity, spolků pracujících v duchu křesťanství, vysokoškolskou pastoraci, zástupci teologických fakult a pastorace v diecézích.
Pozorovatel nemá právo vstupovat do debat.

Jaký je program fóra

Těžištěm jsou rozhovory mladých lidí ve skupinách na vybraná témata, která se úzce dotýkají církve, společnosti i jich samotných a rozhovory s biskupy. Pléna slouží k shrnutí pohledů mládeže a biskupů.

Kdo fóra připravuje a moderuje

Diecézní centra pro mládež
Celostátní – Sekce pro mládež ČBK

Kdo připravuje závěry fóra

Skupina mladých účastníků se členy tiskového týmu.

K čemu závěry fóra slouží

Závěry fóra jsou především inspirací pro biskupy. Dále poslouží všem, kteří se podílí na pastoraci a zvláště na pastoraci mládeže.

Kdy se konala předcházející celostátní fóra mládeže?

Tento typ setkání je spojen s konáním celostátních setkání mládeže.
I. celostátní fórum – Svatá Hora, 1999
II. celostátní fórum – Žďár na Sázavou, 2002
III. celostátní fórum – Tábor, 2007
IV. celostátní fórum – Žďár nad Sázavou, 2012

Shrnutí dosavadních diecézních i celostátních fór lze najít v publikaci: Balík, Jan: Monitoring mínění mladých lidí v církvi - naslouchat mladým lidem, kteří jsou bohatstvím církve. Sekretariát Sekce pro mládež ČBK 2013.

Existují konkrétní výsledky minulých fór?

Fóra mládeže inspirovala například vznik časopisu IN! a proměnu www.signaly.cz.
Dále přispěly k rozšíření nabídky tzv. kurzů partnerství, které slouží k hlubšímu prožívání známosti.
Po CFM v roce 2012 je připravován materiál o prohloubení přípravy na svátost biřmování a bude vydán Katechetickou sekcí ČBK. Stále se také přemýšlí nad realizací podpory gynekologických ambulancí, které by pracovali v duchu katolické etiky.

Co se očekává od účastníka?

Kvalitní příprava před fórem – rozhovory s mladými na daná témata.
Studium nabídnutých materiálů.
Schopnost kultivovaně přinášet pohledy mladých lidí, které zastupuje.
Otevřenost k jiným názorům.
Modlitba za působení Ducha svatého na setkání.

Fóra mládeže svěřujeme Panně Marii, která je vzorem v umění naslouchat i v odvaze říci správné slovo v pravý čas. Ona všechny lidi provází na pouti životem a podporuje nás v růstu vzájemné lásky.

Závěry fóra

Závěry fóra budou zveřejněny po ukončení fóra.

 

Sdílet

Komentáře

jordanna Bylo by možné do článku doplnit, jak se může jednotlivec do fóra zapojit za svou diecézi? Je třeba kontaktovat biskupství, nebo se přihlašuje jiným způsobem?

jirka24 v článku je to napsané, že se fóra zúčastní mladí lidé z jednotlivých diecézí, kteří budou vybráni kaplany pro mládež jednotlivých děkanátů/vikariátů... :) já bych ještě doplnil "kaplany pro mládež v úzkém sepjetí s DCM dané diecéze"... :) Účastník by se měl účastnit fóra ve své diecézi (pokud se koná), aby mohl svou diecézi dobře prezentovat a mluvit opravdu hlasem mladých dané diecéze... :)

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Píše se o...

Pro sdílení svých zážitků se přihlas nebo registruj na signály.cz.

smoula
CSM Olomouc 2017

Film o CSM 2017

CSM Olomouc 2017

Film o CSM 2017, o jeho osobnostech, účastnících... o nás :)

makie

Nebát se CSMka!

makie

Na co určitě z letošního CSMka nezapomenu? :) 1) Mou krásnou vzpomínkou určitě zůstane tato: Když jsme šli v pátek na sv. Kopeček, bylo velké teplo, přes 30 stupňů, takže bylo docela náročné jít. Udělalo mi velkou radost, když jsem viděla, že s námi…

Terka8

Z Olomouce

Terka8

Přikládám i já své dojmy z CSM v Olomouci, dva z nich psané pro farní noviny. Po příjezdu do Olomouce, kde jsem mohla vidět všechnu tu práci, nadšení a také společenství přípravného týmu, mě mrzelo, že jsem nakonec do přípraváku nejela. Velmi jsem…

Tofl

Neví náhodu někdo z vás, od koho byla a jak se jmenuje ta melodie, která hrávala před scénkami na hlavním pódiu ?
Nemám na mysli melodii před informacemi (to byla z Pevnosti Boyard).
Děkuji za info ;-)
#olomouc2017

Tofl Díky ;-)

Lusmarí nemáte ji(tu "uspávačku") náhodou někdo v mp3, chtěla bych si ji dát jako vyzvánění :)

CSM Olomouc 2017

Follow ke stažení

CSM Olomouc 2017

Časopis Follow ke stažení... (všechna vydání včetně 0. čísla pro přípravný tým) Follow 0. číslo Follow 1. číslo Follow 2. číslo Follow 3. číslo Follow 4. číslo Follow 5. číslo

CSM Olomouc 2017

Je důležité snít

CSM Olomouc 2017

Pokračování rozhovoru z 5. čísla časopisu: P. João Chagas je zodpovědným za sekci pro mládež ve Vatikánu. Jak se vám mezi námi líbí? Přijel jsem nedávno a je vidět, že je tady opravdu mnoho mladých lidí. Je tu hezky připravené setkání, které mluví…

Áňa

LidiLidi Pecka, to je super, že je zkušenost takováhle.

kacarovi3 Velmi pěkný článek,ve kterém je hodně naděje pro lidstvo.Při katolických akcích se vždy rodí jiný krásnější svět plný dobra a lásky.Ach,kdyby nás bylo více a mohli jsme počtem zaplavit svět.

CSM Olomouc 2017

Virtuální prohlídka CSM

CSM Olomouc 2017

Kdo byl na CSM, ten ví, jaká tam vládla pohodová a přátelská atmosféra a může si ji připomenout virtuální prohlídkou, kterou připravil Dominik David. A kdo na CSM nebyl, uvidí aspoň zprostředkovaně, jak jsme se tam měli :) Virtuální prohlídka CSM

Áňa

Díky, že na nás v Olomouci budou vzpomínat v dobrém!
#olomouc2017 #csm2017 #nebojtese
http://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/1951/