Ve dnech 4. - 6. listopadu se v Hradci Králové uskutečnilo diecézní fórum mládeže. Mladí delegáti diskutovali nad tématem evangelizace. Zde jsou k přečtení závěry tohoto fóra.

Foto: FB - DCM Hradec Králové/Marie Sejkorová

Závěry z diskuzí

 • Evangelizaci životem vnímáme jako velice důležitou. Pro mnohé z nás je bližší nepřímá evangelizace skutky, životním postojem a dobrým chováním v každodenních situacích, než přímá evangelizace v ulicích. Důležité je nebát se, být otevřený druhým lidem a nemít předsudky.
 • Byli bychom rádi za větší možnost vzdělání ve víře, abychom byli připraveni na otázky nevěřících, byli si jistí a nebáli se před druhými přiznat ke katolické církvi.
 • Jednou z forem vzdělání by mohla být krátká videa do 20 min. a rozhovory s kněžími a teology o církevních otázkách (týkající se katechismu, sociální nauky, ale i současné situace).
 • Budeme rádi za více přednášek na společných setkáních a možnost diskuzí nad náboženskými tématy.
 • Vnímáme jako důležité, abychom byli ve víře podporováni od dětství v našich rodinách. Chceme spojit víru se životem a nestydět se za příslušnost k církvi. K tomu potřebujeme podporu a dobré vzory v okolí.
 • Toužíme po konání více evangelizačních akcí v našich farnostech, které budou otevřeny pro širokou veřejnost (např. Nikodémova noc, hudební festival, ples, Alfa pro mládež…).
 • Jsme rádi za společenství mládeže. Poskytuje nám zázemí, jistotu a podporu. Zde můžeme zakusit přítomnost Krista, a potom můžeme jít hlásat víru mezi nevěřící (např. kamarády a spolužáky). Prosíme o větší podporu společenství od kněží.
 • Rádi bychom zapojili mladé ve věku 10-13 let do společenství a dění farnosti. Chceme jim jít příkladem a pozvat je na naše společenství. Vidíme jako vhodné více se s nimi setkávat (např. občas navštívit náboženství, uspořádat společnou akci). Jako hodnotné vnímáme i navštěvování se mezi farnostmi, společenstvími, apod.
 • Ocenili bychom, kdyby náboženství pro druhý stupeň obsahovalo i diskuze, pedagogiku hrou, zážitkové aktivity a jiné prvky, které využíváme ve společenství mládeže. Mladé by to mohlo více k víře přitáhnout.
 • Mrzí nás, že někteří mladí v našich farnostech nejsou zapojení do dění církve. Byli bychom vděčni, kdyby se účastnili společných setkání mládeže.
 • Jednou z možných příčin nezájmu o setkávání je nedostatečná propagace akcí. Chtěli bychom, aby Diecézní centrum pro mládež podpořilo naše webové stránky a pomohlo nám s grafikou plakátů, natáčením a stříháním zvacích videí a to jak finančně, tak personálně.