Účastníci Celostátního setkání mládeže v Olomouci mladší 18 let musí mít svými rodiči či zákonným zástupcem vyplněnou „Kartu mladších“. Vyplněnou kartu je nutné poslat co nejdříve na A/DCM (nejpozději do 15. 7. 2017) a kopii nosit během setkání u sebe.

Doprovázející osoba musí být starší 18 let a přihlášena na CSM. Doporučujeme, aby byla stejného pohlaví. Pokud někdo nedodá kartu mladších včas, nelze garantovat, že bude bydlet s doprovázející osobou společně.

Karta mladších ke stažení ve formátu xls. 

Karta mladších ke stažení ve formátu pdf.