Ve dnech 23. – 26. února 2017 se v Olomouci sešli na základě pozvání Sekce pro mládež ČBK mladí delegáti z českých a moravských diecézí, hnutí, řeholí, vysokoškolských společenství a spolků se svými biskupy. Společně se modlili a vzájemně diskutovali. Fórum je součástí 6. Celostátního setkání mládeže, které se v Olomouci uskuteční v srpnu letošního roku.

foto: Jakub David

Jako zástupci mladých děkujeme za to, že nám církev naslouchá, provází nás a dává nám možnost vyjádřit své názory a návrhy. V našich diskuzích se nejčastěji objevovaly následující myšlenky:

Duchovní život jako osobní setkání s Kristem

 • potřebujeme svědectví života, vzory, osobní nasazení v modlitbě s důrazem na ztišení,
 • chceme být doprovázeni ve víře a naučit se doprovázet, proto vnímáme potřebu formace v této oblasti,
 • chybí nám formace a vzdělávání i po přijetí svátostí,
 • zdůrazňujeme potřebu přibližovat mladým lidem Bibli a systematicky pracovat s dospívajícími ve věku 11 – 15 let,
 • uvítali bychom ustanovení kaplana pro mládež v každém děkanátu/vikariátu, pokud je to možné, měl by být na jednom místě aspoň tři roky.

Otevřenost a komunikace v církvi

 • Jsme ochotni se angažovat nejen pro mladé, ale také ve společnosti a v životech našich farností (např. zapojením do pastoračních rad, pomoc v pohraničních oblastech), nebojte se do našich rukou vkládat zodpovědnost,
 • nechceme se uzavírat do církve, ale být lidem dnešní doby nablízku,
 • je pro nás důležitá spolupráce a informovanost mezi farnostmi, hnutími a organizacemi v církvi,
 • uvítali bychom otevřenější a pravdivější vztahy církve a společnosti a lepší a intenzivnější komunikaci uvnitř církve (např. kdyby nám otcové biskupové jasně vysvětlovali důvody svých rozhodnutí, pokud je to možné),
 • prosíme, aby kněží při hlásání učení církve postupovali jednotně podle oficiálního stanoviska církve a zároveň přistupovali k lidem individuálně,
 • žádáme rozšíření spolupráce s odborníky (např. psychology, gynekology, grafiky, programátory…).

Média

 • Vidíme potřebu vytvořit web(y), který(é) by sdružoval(y): křesťanské recenze (filmy, knihy, divadlo), zdroje (Radio Vaticana), videa (katecheze), inspirace pro animátory (kompendium materiálů), pozvánky na akce, seznamy specialistů a ubytování apod. - zvážit, jak pro to využit Signály.cz,
 • chceme větší využití sociálních sítí pro propagaci.

Hlásání evangelia

 • Chceme svědčit druhým především svým životem – neuzavírat se, navázat vztah důvěry, přátelství a lásky, všímat si druhého člověka a poukazovat na Boha a společenství církve,
 • nechceme stavět víru jen na zážitcích, ale žít ji v každodennosti,
 • jsme kreativní a přejeme si využívat atraktivní formy evangelizace (hudba, divadla, výstavy…), dbát na to, aby akce, které děláme, byly kvalitní a systematické, dát důraz nejen na osobní pozvání, ale i na dobrou propagaci,
 • chceme, aby byly pořádány akce, které jsou přitažlivé, a to i pro nevěřící, s prostorem pro spontánní diskuzi a toužíme i po neformálním setkávání s řeholníky, kněžími a biskupy,
 • chybí nám argumentační výbava, a proto potřebujeme prostor, kde se mladí mohou obeznámit s tématy, o kterých se v církvi běžně nemluví (např. ženatí kněží, homosexualita, anulace manželství, pedofilie),
 • navrhujeme zařazení křesťanských knih do veřejných a školních knihoven,
 • inspirujme se akcemi, které již fungují a nemají jen duchovní náboj (např. letní brigáda Summer job, english camp).

Rodina a společenství

 • Ze strany církve očekáváme povzbuzení a místo pro setkávání, protože je třeba podporovat stabilní společenství, do kterých je možné pozvat nové lidi,
 • nesmíme zapomínat, že společenství by mělo sloužit církvi a zažívat užitečnost,
 • podporujme různorodost církevních společenství a inspirujme se odlišnými spiritualitami,
 • vyzýváme absolventy kurzů, pořádaných církví, aby nabyté dovednosti využívali ke službě,
 • církev prosíme o kurzy pro grafiky a navazující vzdělávání pro animátory a o zvážení aktualizace přípravy seminaristů adekvátněji k požadavkům dnešní doby (management, psychologie…),  
 • potřebujeme mít dobré vzory matek a otců, toužíme se jimi stát i my,
 • považujeme za důležité mluvit už s dospívajícími o předmanželské ale i manželské čistotě, včetně podpory přirozeného plánování rodičovství ze strany církve,
 • žádáme prohloubení spolupráce kněží s manželskými páry při přípravě snoubenců na svátost manželství,
 • nezapomínejme na to, že být otevřený k životu znamená chtít děti a že úkolem rodiny je začleňovat děti do společenství.  

 

Delegáti 5. Celostátního fóra mládeže

V Olomouci, 26. 2. 2017

 

 Podněty z 5. CFM.pdf