Podněty z 5. Celostátního fóra mládeže

Ve dnech 23. – 26. února 2017 se v Olomouci sešli na základě pozvání Sekce pro mládež ČBK mladí delegáti z českých a moravských diecézí, hnutí, řeholí, vysokoškolských společenství a spolků se svými biskupy. Společně se modlili a vzájemně diskutovali. Fórum je součástí 6. Celostátního setkání mládeže, které se v Olomouci uskuteční v srpnu letošního roku.

foto: Jakub David

Jako zástupci mladých děkujeme za to, že nám církev naslouchá, provází nás a dává nám možnost vyjádřit své názory a návrhy. V našich diskuzích se nejčastěji objevovaly následující myšlenky:

Duchovní život jako osobní setkání s Kristem

 • potřebujeme svědectví života, vzory, osobní nasazení v modlitbě s důrazem na ztišení,
 • chceme být doprovázeni ve víře a naučit se doprovázet, proto vnímáme potřebu formace v této oblasti,
 • chybí nám formace a vzdělávání i po přijetí svátostí,
 • zdůrazňujeme potřebu přibližovat mladým lidem Bibli a systematicky pracovat s dospívajícími ve věku 11 – 15 let,
 • uvítali bychom ustanovení kaplana pro mládež v každém děkanátu/vikariátu, pokud je to možné, měl by být na jednom místě aspoň tři roky.

Otevřenost a komunikace v církvi

 • Jsme ochotni se angažovat nejen pro mladé, ale také ve společnosti a v životech našich farností (např. zapojením do pastoračních rad, pomoc v pohraničních oblastech), nebojte se do našich rukou vkládat zodpovědnost,
 • nechceme se uzavírat do církve, ale být lidem dnešní doby nablízku,
 • je pro nás důležitá spolupráce a informovanost mezi farnostmi, hnutími a organizacemi v církvi,
 • uvítali bychom otevřenější a pravdivější vztahy církve a společnosti a lepší a intenzivnější komunikaci uvnitř církve (např. kdyby nám otcové biskupové jasně vysvětlovali důvody svých rozhodnutí, pokud je to možné),
 • prosíme, aby kněží při hlásání učení církve postupovali jednotně podle oficiálního stanoviska církve a zároveň přistupovali k lidem individuálně,
 • žádáme rozšíření spolupráce s odborníky (např. psychology, gynekology, grafiky, programátory…).

Média

 • Vidíme potřebu vytvořit web(y), který(é) by sdružoval(y): křesťanské recenze (filmy, knihy, divadlo), zdroje (Radio Vaticana), videa (katecheze), inspirace pro animátory (kompendium materiálů), pozvánky na akce, seznamy specialistů a ubytování apod. - zvážit, jak pro to využit Signály.cz,
 • chceme větší využití sociálních sítí pro propagaci.

Hlásání evangelia

 • Chceme svědčit druhým především svým životem – neuzavírat se, navázat vztah důvěry, přátelství a lásky, všímat si druhého člověka a poukazovat na Boha a společenství církve,
 • nechceme stavět víru jen na zážitcích, ale žít ji v každodennosti,
 • jsme kreativní a přejeme si využívat atraktivní formy evangelizace (hudba, divadla, výstavy…), dbát na to, aby akce, které děláme, byly kvalitní a systematické, dát důraz nejen na osobní pozvání, ale i na dobrou propagaci,
 • chceme, aby byly pořádány akce, které jsou přitažlivé, a to i pro nevěřící, s prostorem pro spontánní diskuzi a toužíme i po neformálním setkávání s řeholníky, kněžími a biskupy,
 • chybí nám argumentační výbava, a proto potřebujeme prostor, kde se mladí mohou obeznámit s tématy, o kterých se v církvi běžně nemluví (např. ženatí kněží, homosexualita, anulace manželství, pedofilie),
 • navrhujeme zařazení křesťanských knih do veřejných a školních knihoven,
 • inspirujme se akcemi, které již fungují a nemají jen duchovní náboj (např. letní brigáda Summer job, english camp).

Rodina a společenství

 • Ze strany církve očekáváme povzbuzení a místo pro setkávání, protože je třeba podporovat stabilní společenství, do kterých je možné pozvat nové lidi,
 • nesmíme zapomínat, že společenství by mělo sloužit církvi a zažívat užitečnost,
 • podporujme různorodost církevních společenství a inspirujme se odlišnými spiritualitami,
 • vyzýváme absolventy kurzů, pořádaných církví, aby nabyté dovednosti využívali ke službě,
 • církev prosíme o kurzy pro grafiky a navazující vzdělávání pro animátory a o zvážení aktualizace přípravy seminaristů adekvátněji k požadavkům dnešní doby (management, psychologie…),  
 • potřebujeme mít dobré vzory matek a otců, toužíme se jimi stát i my,
 • považujeme za důležité mluvit už s dospívajícími o předmanželské ale i manželské čistotě, včetně podpory přirozeného plánování rodičovství ze strany církve,
 • žádáme prohloubení spolupráce kněží s manželskými páry při přípravě snoubenců na svátost manželství,
 • nezapomínejme na to, že být otevřený k životu znamená chtít děti a že úkolem rodiny je začleňovat děti do společenství.  

 

Delegáti 5. Celostátního fóra mládeže

V Olomouci, 26. 2. 2017

 

 Podněty z 5. CFM.pdf

 

Sdílet

Komentáře

PCJohn Já jsem optimista ohledně aplikace výsledků do reality. Setkání ukazuje spíše trendy a výzvy, které tak rychle prorůstají společností, jak jedna i druhá strana je schopna je přijímat a žít. Výsledky pak jdou vidět s odstupem času. Před dvaceti lety jsme se tady v Brně ptali biskupa, co církev může nabídnout mladým lidem. Dnes by byla otázka možná úplně opačná: Co vy mladí dnes můžete nabídnout církvi? Chtějí zodpovědnost, chtějí věci realizovat, chtějí se zapojit. Já to vidím jako velký pokrok. Díky vám všem, co věci pomalu posunujete denodenní dřinou.

JiKu Mladí nemohou mít zodpovědnost.
Protože než se projeví negativní důsledky špatných rozhodnutí, tak zestárnou a jsou z obliga.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Píše se o...

Pro sdílení svých zážitků se přihlas nebo registruj na signály.cz.

smoula
CSM Olomouc 2017

Film o CSM 2017

CSM Olomouc 2017

Film o CSM 2017, o jeho osobnostech, účastnících... o nás :)

makie

Nebát se CSMka!

makie

Na co určitě z letošního CSMka nezapomenu? :) 1) Mou krásnou vzpomínkou určitě zůstane tato: Když jsme šli v pátek na sv. Kopeček, bylo velké teplo, přes 30 stupňů, takže bylo docela náročné jít. Udělalo mi velkou radost, když jsem viděla, že s námi…

Terka8

Z Olomouce

Terka8

Přikládám i já své dojmy z CSM v Olomouci, dva z nich psané pro farní noviny. Po příjezdu do Olomouce, kde jsem mohla vidět všechnu tu práci, nadšení a také společenství přípravného týmu, mě mrzelo, že jsem nakonec do přípraváku nejela. Velmi jsem…

Tofl

Neví náhodu někdo z vás, od koho byla a jak se jmenuje ta melodie, která hrávala před scénkami na hlavním pódiu ?
Nemám na mysli melodii před informacemi (to byla z Pevnosti Boyard).
Děkuji za info ;-)
#olomouc2017

Tofl Díky ;-)

Lusmarí nemáte ji(tu "uspávačku") náhodou někdo v mp3, chtěla bych si ji dát jako vyzvánění :)

CSM Olomouc 2017

Follow ke stažení

CSM Olomouc 2017

Časopis Follow ke stažení... (všechna vydání včetně 0. čísla pro přípravný tým) Follow 0. číslo Follow 1. číslo Follow 2. číslo Follow 3. číslo Follow 4. číslo Follow 5. číslo

CSM Olomouc 2017

Je důležité snít

CSM Olomouc 2017

Pokračování rozhovoru z 5. čísla časopisu: P. João Chagas je zodpovědným za sekci pro mládež ve Vatikánu. Jak se vám mezi námi líbí? Přijel jsem nedávno a je vidět, že je tady opravdu mnoho mladých lidí. Je tu hezky připravené setkání, které mluví…

Áňa

LidiLidi Pecka, to je super, že je zkušenost takováhle.

kacarovi3 Velmi pěkný článek,ve kterém je hodně naděje pro lidstvo.Při katolických akcích se vždy rodí jiný krásnější svět plný dobra a lásky.Ach,kdyby nás bylo více a mohli jsme počtem zaplavit svět.

CSM Olomouc 2017

Virtuální prohlídka CSM

CSM Olomouc 2017

Kdo byl na CSM, ten ví, jaká tam vládla pohodová a přátelská atmosféra a může si ji připomenout virtuální prohlídkou, kterou připravil Dominik David. A kdo na CSM nebyl, uvidí aspoň zprostředkovaně, jak jsme se tam měli :) Virtuální prohlídka CSM

Áňa

Díky, že na nás v Olomouci budou vzpomínat v dobrém!
#olomouc2017 #csm2017 #nebojtese
http://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/1951/