Seriál videokatechezí, které jsou součástí duchovní přípravy na CSM v Olomouci, pokračuje druhým dílem. Aktéry jsou tentokrát řeholní sestra boromejka SM. Agnela a hudebník Pavel Helan. 

Diskuze a myšlenky se dotýkají blíže tématu "Nebojte se Boží vůle". Jaký je otcovský a stvořitelský plán s mým životem? Jak Bohu naslouchat? A jak se nebát toho, co by po mně mohl chtít?

 

K videokatechezi si opět můžete stáhnout pracovní list, kde si připomenete jednotlivé myšlenky osobností z videa a doplnit si téma úryvky z YouCatu a myšlenkami papeže Benedikta XVI.  

 

pracovní list_02_ke_cteni.pdf

pracovní list_02_pro_tisk.pdf