Blok přednášek ve středu 16. 8. a pátek 18. 8. na téma křesťan a svět.

STŘEDA 16. srpna

KŘESŤAN A SVĚT
Turbulentní svět z pohledu křesťana Jaroslav Šebek
Jak se vyrovnat s relativismem naší doby? Roman Cardal
Psychologie vs. náboženství? Rozdíly a spojnice mezi duchovním, psychologickým a psychiatrickým... Lukáš Engelmann
Proč jsou genderové ideologie v rozporu s křesťanským učením? Petr Dvořák
Exotika s Donem Boskem Pavel Ženíšek
Islám a Evropa v proměnách dějin Michal Stehlík

 

PÁTEK 18. srpna

KŘESŤAN A SVĚT
Nepřijatelnost současných teorií genderu z hlediska přirozeného zákona a biblické antropologie. Ladislav Hučko
Křesťan a asertivita Jan Čapek
Víra a politika v každodenním životě. Petr Hladík
Proč víra nestačí? Idea univerzity a projekt Kolegia Antona Neuwirtha. Martin Luterán
Modlitba, služba potřebným, mír - mission impossible?

Kristina Koldinská

Vidět kus světa a zároveň pomáhat? Jde to? Jde!

Klára Löffelmannová, Kateřina Steinerová

Pronásledování křesťanů v Mexiku - povstání Cristeros (Cristiada) Jaroslav Šebek
Ve světě znám, u nás zapomenut – americký vojenský kaplan Emil Kapaun Josef Kořenek
Nemůže to dopadnout jinak než dobře! Aneb Fatima má co říci i po 100 letech. Pavel Dokládal

 

STŘEDA 16. srpna

Turbulentní svět z pohledu křesťana

Evropa v dnešní době je kontinentem plným nejistoty a obav, rizik, které pramení z celé škály problémů (migrace, terorismus, kulturní konflikty, sociální problémy, krize důvěry, šíření „fake news“ apod.). Ukazují se velké předěly mezi názory veřejnosti a mezi názorem mocenských elit. Všechny tyto problémy se dotýkají také křesťanů. Ti by měli využít svou zkušenost hodnotového zakotvení k tomu, aby přispěli ke společenskému dialogu. Inspirací může být i současný papež. O všech těchto tématech s vámi budu velmi rád debatovat.

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., historik a publicista, pracuje v Historickém ústavu AV ČR, věnuje se hlavně dějinám 20. století. Specializuje se na politické, ideové a církevní dějiny. Pravidelně spolupracuje s tištěnými i elektronickými médii (Lidové noviny, Katolický týdeník, ČT 24, Český rozhlas).

 

Jak se vyrovnat s relativismem naší doby?

Proč je dnes relativismus tak rozšířeným myšlenkovým a životním postojem? V čem vlastně spočívá a jaké jsou jeho charakteristiky? Nelze v jeho prospěch uvést přesvědčivé důvody? Vždyť ho zastávají i velmi vzdělaní a ve společnosti vysoce postavení lidé. Není boj s relativismem předem odsouzený k neúspěchu? Je pravda, že se s ním prostě musíme vyrovnat jako s něčím, co s sebou moderní život nutně přináší a co nakonec představuje i základ tolik skloňovaných „evropských hodnot“? Nad těmito otázkami a nad řadou dalších se během přednášky společně zamyslíme s Romanem Cardalem. Smyslem setkání je imunizace myšlení účastníků před vtíravou ideologií relativismu, před níž dnes z důvodu nedostatku účinné ideové munice kapitulují dokonce i intelektuálně aktivní křesťané.

Mgr. Roman Cardal, Ph.D. vyučuje filosofii na soukromé vysoké škole CEVRO Institut v Praze. Je členem redakční rady časopisu pro kritické myšlení Distance a periodika RC Monitor. Působí jako lektor vzdělávací instituce Academia Bohemica.

 

Psychologie vs. náboženství? Rozdíly a spojnice mezi duchovním, psychologickým a psychiatrickým…

Psychologie i náboženství se zabývají lidskou duší. Co se tím ovšem myslí? Je psychoterapeut "moderní náhražkou kněze"? Jaké jsou kompetence psychologie a náboženství a kdy se tyto kompetence překračují? A jaké to má vyústění do praxe? Tato přednáška si klade za cíl udělat určitou osvětu o významu psychologie zvláště mezi lidmi, kteří žijí určitou náboženskou zkušenost, popřípadě odbourat některé předsudky, které vůči tomuto vědnímu oboru mohou existovat. Ve druhé části se potom budeme zabývat odlišením svátosti smíření, duchovního doprovázení a psychoterapie, abychom jednotlivé činnosti správně pochopili a uchopili.

P. PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann se narodil v roce 1980 v Hrabyni. Vystudoval gymnázium v Opavě a Teologickou fakultu University Palackého v Olomouci. Byl jáhnem a kaplanem ve farnosti Místek, vysvěcen na kněze byl v roce 2006. V letech 2009-2013 studoval na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě obor psychologie s psychoterapeutickým výcvikem v psychodynamické terapii. Nyní je ustanoven duchovním správcem farnosti Ostrava-Třebovice, kde dostal pověření, kromě farních povinností a přednáškové činnosti, k terapiím pro zasvěcené osoby a k doprovázení lidi s homosexuální orientací. Dále je činný v duchovních obnovách pro hendikepované "Vstaň a choď", které se odehrávají v Sedlišti u Frýdku-Místku.

 

Proč jsou genderové ideologie v rozporu s křesťanským učením?

Papež František již vícekrát řekl, že je vedena světová válka proti rodině a že její hlavní bombou jsou genderové ideologie. Kde se vzaly? Jak se učit v této oblasti argumentovat a obhajovat učení církve o muži a ženě, o manželství a rodině?

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. - filosof, vyučující na CMTF UP v Olomouci a vedoucí Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR.

 

Exotika s Donem Boskem                            

SADBA a salesiánská misijní dobrovolnická služba. „Byl to rok, který změnil můj život.“ Tato slova často opakují mladí lidé po návratu ze své dobrovolnické služby v salesiánských misiích. Povíme si, jaké to je sloužit dětem ulice na severu Mexika? Prožít rok na indickém venkově? Pomáhat dětem s úkoly v Angole? Hrát fotbal s mládežníky v Ekvádoru? Strávit měsíc na prázdninových táborech v Bulharsku? Co je to Cagliero nebo Adopce nablízko? A co všechno potřebuji k tomu, abych také mohl být dobrovolníkem?

P. Ing. Mgr. Pavel Ženíšek SDB zvaný Gambi původem z Plzně, působil v salesiánských střediscích v Ostravě, Brně-Líšni a v Popradu, strávil půl roku v Indii a Bangladéši. Nyní působí jako zodpovědný za salesiánské misie a vede organizaci SADBA (Salesiánská asociace Dona Boska), která vzdělává misijní dobrovolníky, podporuje rozvojovou osvětu a pomocí sítě dárců financuje misijní aktivity.

Tomáš Žůrek ze Šumperka, student biochemie, prožil měsíc o prázdninách jako misijní dobrovolník v Bulharsku - v Kazanlaku, Staré Zagoře a na táborech pro Romy.

Dagmar Winklerová z Prahy zažila jako salesiánská misijní dobrovolnice v mexickém Nogales na hranicích s USA nezapomenutelné chvíle během své roční služby.

 

Islám a Evropa v proměnách dějin

Jak chápat dnešní dobu, roli Evropy a islámu? Přednáška s promítáním ukázek z filmu Bitva u Vídně v roce 1683, kterou došlo k odvrácení expanze tureckých vojsk do Evropy. Významnou osobou té doby byl bl. Marek z Aviána a polský král Jan III. Sobieski.

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. - náměstek generálního ředitele Národního muzea, historik zaměřující se na 20. století, vyučující na filosofické fakultě UK a 2006–2014 děkan Filozofické fakulty UK v Praze. S manželkou mají 6 dětí.

 

PÁTEK 18. srpna

Nepřijatelnost současných teorií genderu z hlediska přirozeného zákona a biblické antropologie.

V přednášce se budeme zaobírat biblickou antropologií - pohledem na to, kdo je člověk - a důvody, proč jsou současné genderové směry v rozporu s křesťanským pohledem na svět.

Biskup Doc. RNDr. ThDr. Ladislav Hučko, CSc. je apoštolský exarcha Řeckokatolické církve v ČR. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu v Praze a Lateránskou teologickou fakultu v Římě. Kromě toho vydal publikaci ve slovenském jazyce s názvem Medzi vierou a rozumom, Vybrané kapitoly interdisciplinárního dialogu, v českém pak Protiklad a jeho smiřování. Byl profesorem dogmatické teologie v Košicích a v roce 2003 byl jmenován apoštolským exarchou katolíků byzantského obřadu v České republice.

 

Křesťan a asertivita

Přednáška pojednává o tom, jak být asertivní a zároveň ohleduplný. Zmíní se i o tom, jaký je rozdíl mezi asertivitou a agresivitou. Seznámí vás s jednotlivými metodami a technikami asertivního jednání a zamyslí se nad tím, co by mělo být jeho cílem, aby člověk měl stále na vědomí druhé a neprosazoval sám sebe na jejich úkor. Součástí bude i nácvik, jak správně reagovat v různých situacích.

Mgr. Ing. Jan Čapek je psycholog, lektor a terapeut pevným objetím podle Jiřiny Prekopové. Zabývá se manželským, rodinným a osobním poradenstvím v Křesťanské psychologické poradně v Nymburce. V současné době působí též jako školní psycholog na školách v Nymburce, Mladé Boleslavi a na Loučeni. Jeho lektorská činnost je zaměřena především na oblast komunikace v rodině, v partnerských vztazích a v kolektivech mládeže.

 

Víra a politika v každodenním životě.

Politika jako nástroj prosazování křesťanských hodnot? Mnoho křesťanů se vyhýbá politické kariéře, uvědomují si, že jde o drsné prostředí, ve kterém křesťan se svojí křesťanskou morálkou často naráží na odlišné životní hodnoty, které především prosazují individuální dobro než dobro společenské. Politika je ale prostředím, které ovlivňuje vesnici/město, kraj, stát i celý svět díky rozhodnutím, která jsou činěna zastupitelskou demokracií. Ta funguje na principu reprezentantů, kteří mají prosazovat zájmy, postoje, názory a hodnoty voličů. Cílem semináře je představit každodenní práci v komunální politice a diskutovat o principech a konkrétní praxi křesťanské politiky.

Mgr. Petr Hladík je od roku 2016 prvním náměstkem primátora města Brna, kde se zaměřuje na oblast školství, prorodinnou politiku a další. V komunální politice působí již od roku 2010. V letech 2007 až 2015 působil jako projektový manažer. Je absolventem Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Je ženatý, má 3 děti.

 

Proč víra nestačí? Idea univerzity a projekt Kolegia Antona Neuwirtha

Filozofie má v některých křesťanských kruzích špatné jméno. Někteří ji vnímají jako elitní záležitost pro kavárenské intelektuály a povaleče, jiní jako namyšlené odmítání víry. Jak by měl křesťan vyřešit napětí mezi teorií a praxí a mezi rozumem a vírou? S pomocí C. S. Lewise, bl. Henryho Newmana a příběhu Kolégia Antona Neuwirtha budeme hledat odpovědi na tyto a mnohé další otázky týkající se intelektuálního života, správného výběru univerzity a smyslu vzdělávání.

Mgr. Martin Luterán, M.Jur., D.Phil. vystudoval právní filozofii na Oxforské univerzitě. Od roku 2009 je zakládajícím rektorem Kolégia Antona Neuwirtha, jehož posláním je formovat mysl a charakter mladých lidí životem v komunitě a studiem intelektuálního dědictví západní civilizace.

 

Modlitba, služba potřebným, mír - mission impossible?

Máš víru, ale nevíš, jak jí dát konkrétní obrys v praktickém životě? Zástupci Komunity Sant' Egidio Ti přiblíží, jak lze žít evangelium ve vztahu k chudým i dalším potřebným. Členka Komunity a odbornice na sociální právo pak v druhé polovině přednášky nabídne ucelený pohled křesťana na téma migrace a představí konkrétní způsob zodpovědné pomoci lidem na útěku. Komunita Sant' Egidio je laickým katolickým hnutím, která se snaží vnímat aktuální problémy svého města a světa a reagovat na ně, především modlitbou a konkrétní službou potřebným. Dnes je rozšířena již v 73 zemích světa a má více než 60 000 členů.

Doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. poznala Komunitu Sant' Egidio již při vysokoškolských studiích a spolu s dalšími tehdy mladými lidmi stála při jejím zrodu v České republice. Spojila tak svůj život s Evangeliem a chudými a sociální problematice se věnuje i profesně tím, že učí na Právnické fakultě UK právo sociálního zabezpečení a pracovní právo a publikuje na témata spojená s migrací, sociálním začleňováním, bojem proti diskriminaci, evropskými souvislostmi sociálních práv apod.

 

Vidět kus světa a zároveň pomáhat? Jde to? Jde!

O těžkých i krásných zážitcích ze zahraniční praxe v africké Keni a co všechno se člověk může naučit jako student oboru humanitární práce, si povíme v první části přednášky. Podíváme se do slumu, poznáme děti ulice, zjistíme, že Afrika není jen poušť a domorodci, a hlavně to, že pomáhat má smysl. Na začátku je vášeň pro cestování a snaha pomáhat druhým, pak se dobrovolnictví přerodí ve Vaši práci. Jaké to je, když najednou nesete odpovědnost za celý projekt v zemi zasažené hurikánem, se dozvíme ve druhé části. Zároveň si přiblížíme život v jedné z nejchudších latinskoamerických zemí – Haiti, kde již 12 let pomáhá Arcidiecézní charita Olomouc. Právě tato země je nyní pro dobrovolníky zapovězená…

Bc. Kateřina Steinerová studuje Sociální a Humanitární práci na Caritas VOŠ v Olomouci a v květnu se vrátila z tříměsíční zahraniční praxe v Keni. Vystudovala taky francouzský jazyk na Masarykově univerzitě, vede skautské středisko a všemožně se angažuje v občanské společnosti i mimo ní.

Mgr. Klára Lőffelmannová pochází ze Sušice. Vystudovala mezinárodní rozvojová studia v Brně na Mendelově univerzitě a následně na Univerzitě Palackého v Olomouci. Rok také studovala výtvarnou výchovu se zaměřením na vzdělávání na UPOL. Během studií působila jako dobrovolnice v různých neziskových organizacích a vydala se také do zahraničí (Ukrajina, Zambie). Od roku 2016 pracuje jako koordinátorka projektů na Haiti v Arcidiecézní charitě Olomouc.

 

Pronásledování křesťanů v Mexiku - povstání Cristeros (Cristiada)

Viva el Cristo Rey! Ať žije Kristus Král! Zvolání, se kterým umírali mexičtí mučedníci, kněží i laici, a se kterým se pouštěli do boje proti vládním vojskům prezidenta Eliáse Callese při velkém pronásledovaní křesťanů v první polovině 20. století v Mexiku. Jedním z nich byl také svatý José Sanchez del Rio, teprve čtrnáctiletý mučedník. Přednáška a diskuze o pronásledování křesťanů v Mexiku doplněná ukázkami z filmu Cristiada.

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., historik a publicista, pracuje v Historickém ústavu AV ČR, věnuje se hlavně dějinám 20. století. Specializuje se na politické, ideové a církevní dějiny. Pravidelně spolupracuje s tištěnými i elektronickými médii (Lidové noviny, Katolický týdeník, ČT 24, Český rozhlas).

 

Ve světě znám, u nás zapomenut – americký vojenský kaplan Emil Kapaun        

Emil Joseph Kapaun (1916–1951), americký vojenský kaplan a katolický kněz s českými kořeny, je jednou ze světlých postav korejského konfliktu v 50. letech minulého století. Vojáci ho nazývali světcem a viděli v něm dar od Boha. Tento americký voják nikdy nevystřelil ze zbraně, a přece zacházel s nejsilnější zbraní ze všech. Miloval své bratry natolik, že byl ochoten zemřít, aby oni mohli žít. Seznámíme se s jeho nevšedním příběhem. Knihu s názvem Nejsilnější zbraň o něm vydalo Karmelitánské nakladatelství. Od roku 1993 probíhá proces jeho blahořečení. Jeho jméno nese několik sakrálních prostorů a škol na jihu Koreje, v Japonsku, USA a Německu. Zde na CSM je možné shlédnout i výstavu o tomto mimořádném knězi.

Mgr. Josef Kořenek, zakladatel Vysokoškolského katolického hnutí v Olomouci v roce 1990, zakladatel a iniciátor Poutě vysokoškoláků na Velehrad v roce 1992, spoluzakladatel Dnů lidí dobré vůle, zakladatel setkání vozíčkářů na Velehradě v roce 2001, zakladatel boxerského klubu pro mladé lidi ze sociálně slabých rodin, producent koncertů, divadelních představení, filmů a hudebních nosičů, člen Českého velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů a nositel papežského řádu sv. Řehoře Velikého.

 

Nemůže to dopadnout jinak než dobře! Aneb Fatima má co říci i po 100 letech.

Že 100 let je už hodně dlouhá doba na to, abychom se zajímali o událost ve Fatimě z roku 1917? Že je modlitba růžence přežitek? Fatima a poselství Panny Marie dané před 100 lety nabízí cestu i prostředky vedoucí k Bohu. V čem je však aktuální pro mladé a jak ho žít v moderní době? Svatí fatimští pasáčci jsou vzorem modlitby pro mladé. Pokání, pokání všechny smutky zahání… pokání, pokání je lék… J Jak ale rozumět slovu pokání dnes? Přednáška bude doplněna dataprojekcí zastavení ve Fatimě za asistence Hanky Frančákové: Cova d´Iria – údolí míru a pokoje, Aljustrel, Loca do Cabeço a další krásná místa ve Fatimě slovem i obrazem. Těším se na společenství i sdílení s vámi.

Mons. Mgr. Pavel Dokládal (1952), rodák z Jeseníku, absolvent teologické fakulty v Litoměřicích, ve 23 letech přijal svátost kněžství. Až do roku 1995 působil v brněnské diecézi. Od roku 1990 je prezidentem Světového apoštolátu Fatimy a po převzetí kláštera v Koclířově u Svitav v diecézi královéhradecké byl do této diecéze incardinován. V mariánském apoštolátu Fatimy vede poutní místo - ČM Fatimu v Koclířově a s Ing. Hanou Frančákovou poutní centrum biskupství královéhradeckého. Od roku 1999 je pravidelně pověřován organizací národních poutí do Říma, Svaté země-Izraele a letos přípravou národní poutí do Fatimy v rámci Jubilea 100 let Fatimy. V Tišnově, Ivančicích aj. vedl společenství mládeže.

FOTO: Flickr.com