6. Celostátní setkání mládeže - Olomouc 2017

Základní informace o Celostátním setkání mládeže

Registrace přes webový formulář byla ukončena.

Pokud máš zájem o účast na setkání, i přesto můžeš přijet a zaregistruj se přímo na místě na centrální recepci v Olomouci.

Je nutné mít u sebe doklad totožnosti. 

Mladší 15 let musí mít jakýkoli jiný doklad s fotkou a vyplněnou kartu mladších, kterou je možné stáhnout zde: https://olomouc2017.signaly.cz/1701/karta-mladsich

Spacák a karimatku s sebou.

Adresa Centrální recepce: ulice Šmeralova 10, kolej Fischerova, kontaktní telefon: +420 731 604 001 (platí od 9.8.) 

Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za 5 let.

Kdy a kde

Od 15. do 20. srpna 2017 v Olomouci.

Pro koho

Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství svých vrstevníků. (Horní věková hranice neplatí pro kněze, řeholníky, řeholnice, spolupracovníky a výjimky na základě domluvy s Arci/Diecézním centrem pro mládež).
Mladší 18ti let musí mít svými rodiči či zákonným zástupcem vyplněnou „Kartu mladších“.

Program

Program bude velmi pestrý a bohatý, takže si v něm může najít každý něco zajímavého: např. setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá témata přednášek, kvalitní přednášející, nevšední slavení eucharistie, poutavé katecheze, osobní setkání s biskupy, skvělá hudba, sport, kreativní dílny,…
Dokonce se chystá program i pro rodiny v sobotu 19. srpna 2017.
Chystáme pouť na Svatý Kopeček a pak EXPO povolání a návštěvy olomouckých klášterů.

Motto

„Nebojte se!“

Přihláška:

Registrace přes webový formulář byla ukončena. Pokud máš zájem o účast na setkání, i přesto můžeš přijet a zaregistruj se přímo na místě na centrální recepci v Olomouci.
Adresa Centrální recepce: ulice Šmeralova 10, kolej Fischerova, kontaktní telefon: +420 731 604 001 (platí od 9.8.)

Organizátoři:

Organizuje Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských spolků mládeže, z.s.

Kontakty:

Veškeré informace poskytnou jednotlivá Diecézní centra pro mládež nebo Sekce pro mládež ČBK: mladez@cirkev.cz.