Pokračování rozhovoru z 5. čísla časopisu:

P. João Chagas je zodpovědným za sekci pro mládež ve Vatikánu.

Jak se vám mezi námi líbí?

Přijel jsem nedávno a je vidět, že je tady opravdu mnoho mladých lidí. Je tu hezky připravené setkání, které mluví jazykem mladých lidí. Je také pěkné vidět, že je zde mnoho kněží a biskupů, což ukazuje na blízkost biskupů a kněží mladým lidem. A také je hezké vidět, že se zde nikdo nebojí dávat mladým lidem jakoby solidní duchovní stravu. Myslím, že je důležitá reflexe nad tématem povolání. Je to téma, které je spojené s nadcházející biskupskou synodou o mladých lidech, víře a rozlišování povolání.

Už jste někdy byl  v České republice?

Ano, už jsem tady byl myslím před třemi lety. Navštívil jsem centra života mládeže. Také jsem byl pozvaný na formační kurz pro pracovníky s mládeží.

Potkáváte se s papežem Františkem. Mohl byste jej popsat svými vlastními slovy?

Není to tak, že bych papeže potkával pravidelně. Je jen několik příležitostí, kdy jej mohu pozdravit. Je to vždy velmi rychlé. Měl jsem s ním ale určitý nepřímý kontakt ještě v době, kdy byl kardinálem v Buenos Aires. Skrze, nebo přes osoby, které společné známe. Vždy jsem o něm slyšel, že je to člověk, který má velikou lásku k církvi a k magisteriu. Zároveň je to prostý člověk, blízký chudým a blízko lidem. Je to člověk hluboké spirituality. Mnoho lidí říká, že v momentě, kdy se stal papežem, začal daleko výrazněji vyjadřovat svoji radost. Těch pár příležitostí, kdy já jsem se s ním mohl setkat, tak vždy to bylo ve veselém duchu v radosti. On vždy rád říká něco legračního. Má rád vtipy. Jemu jde o to, mít dialog, nebo velmi otevřený svobodný dialog s kýmkoli. On nerozlišuje, jestli se jedná o prezidenta, nebo o nějakého jeho spolupracovníka. Tento způsob komunikace on má se všemi.

Jste zodpovědný za sekci pro mladé. Co máte rád na mladých lidech?

Já bych si z toho nerad vybíral, protože buďto máte rád mladé takové, jací jsou, a nebo ne. Mám je rád takové, jací jsou. Pro způsoby jakým se vyjadřují… Je mnoho lidí, kteří dnes vidí na mladých lidech pouze negativní aspekty. Ale v mladých lidech současnosti je veliký potenciál. Mladý člověk je schopen se opravdu velkoryse dát pro velké věci. Pokud vnímá, že je oceňován a že je milován. Také když vnímá, že je do něj vložena důvěra, a jakmile vnímá, že se ostatní neobávají mu svěřit nějakou velkou odpovědnost.

Česká republika by ráda pořádala Světový den mladých v roce 2021 nebo 2022. Myslíte si, že je pravděpodobné, že se tak stane?

Výběr příštího místa konání Světového dnu mládeže provádí papež. Většinou se oznámí místo konání následujícího Světového dne mládeže na předešlém Světovém dni mládeže. Tudíž v Panamě bude oznámeno, kde se bude konat. V této chvíli se představují kandidáti, kteří budou zasláni k výběru Svatým otcem. Všichni ti, kteří se účastní kandidatury mají šanci. Česká republika odvádí opravdu dobrou práci v pastoraci mládeže. Jsou tady místa, která jsou zajímavá a pěkná pro mladé lidi, a tou měrou, jakou tady vlastně existuje nějaký pastorační projekt pro světové dny mládeže. To všechno bude zvažováno v rámci pastorace v církvi všeobecně. Ale jistě setkání jako je toto, což jsou takové miniaturní světové dny mládeže, pomáhají prožívat ducha tohoto setkání. A nakonec pomáhají i tomu, že se jednoho dne může konat světový den mládeže tady. Je důležité snít. Všichni máme právo na to snít.

To je pravda. Jak někdo tak vytížený jako vy tráví volný čas?

Říká se, že se španělští biskupové jednou ptali na volný čas Jana Pavla II. On předtím líčil nespočet aktivit, které dělá každý den. Řekl: “Všechno to, co dělám, je volné, svobodné. Dělám to svobodně – ve volném čase. Všechen můj čas je volný čas. Volím to, že dělám to, co dělám. (smích)” Ale pochopil jsem. Jedná se o volnočasové aktivity – koníčky. Mám moc rád sport, ne vždycky se mi podaří ho tolik dělat, ale když můžu, tak se dívám na sport a taky jej sám praktikuji. Samozřejmě především fotbal.  

 FOTO: Jakub David