Milí signálníci,

máte jedinečnou šanci ovlivnit výběr loga pro Celostátní setkání mládeže v Olomouci v roce 2017.

Sekce pro mládež České biskupské konference otevírá veřejné hlasování o logu CSM v Olomouci v roce 2017. Vybírat je možné ze tří návrhů nominovaných odbornou porotou. Každý hlasující musí být registrovaným uživatelem signály.cz a může dát hlas pouze jednomu logu (výběr je možné během hlasování změnit, započítává se aktuální). Hlasovat je možné po dobu 14 dnů - tj. do konce února (29. února včetně).

Výsledky budou zveřejněny Sekcí pro mládež ČBK po skončení hlasování. Předpokládá se ještě finální úprava vybraného loga. 


 Hlasujte na nástěnce společenství.


Logo č. 1 - ptáci

Komentář autora:

6 - počet ptáků symbolizuje pořadové číslo setkání
SMĚR - ptáci letí společně do Olomouce, města na východě republiky

Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.
Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
Pohleďtě na nedeské ptactvo:

neseje, nežne, neskízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí.
Což vy nejste o mnoho cennější?
Mt 6, 25-26


 

Logo č. 2 - symboly

Komentář autora:

Při tvorbě loga jsem využil tří písmen "O" ve slově OLOMOUC, z těchto písmen jsem vytvořil značku tím, že jsem do nich vložil symboly odkazující na křesťanství a jeho hodnoty (kříž, srdce, rybu).


Toto logo působí jednoduše, zapamatovatelně, čistě a nestydí se za své poselství (je vidět jeho křesťanský obsah).


 

Logo č. 3 - ruce

Komentář autora:

Ruka - Hospodinova ruka drží za pravici tu naši - Božích dětí.
Červená barva - barva symbolizuje Olomouckou arcidiecézi, která má červený znak.

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici: Neboj se, já jsem tvá pomoc.
Iz 41,13


Hlasujte na nástěnce společenství.