Blok přednášek ve středu 16. 8. a pátek 18. 8. na různá témata.

STŘEDA 16. srpna

OSTATNÍ
Co je lidské a co nelidské - o přirozenosti člověka Tomáš Machula
Co se může stát každému, může se stát i tobě. Blanka Tulachová
Pozitiva a negativa populární hudby Pavel Šupol
Finanční gramotnost Petr Beneš
Mají nezištnost a budování vztahů své místo v byznysu? Ludmila Barborková, Jakub Jurásek, Martin Navláčil
Komentovaná prohlídka duchovních památek Olomouce Miroslav Herold

 

PÁTEK 18. srpna

OSTATNÍ
Krize pravdy v etice a v politice Jiří Fuchs
Média, dezinformační weby, fake news a vliv sociálních sítí na předávání informací – jak číst dnešní média a čemu věřit? Vojtěch Jurásek
Smrt je velká ztráta, může být i darem? A spěje naše společnost k uzákonění eutanazie? Jana Sieberová
Cesta z tmy do světla. (muzikální představení) Komunita Cenacolo
Vstaň a choď. Společenství bez předsudků – jezdících a chodících aneb evangelium v praxi. Lenka a Milan Svojanovští

 

STŘEDA 16. srpna

Co je lidské a co nelidské - o přirozenosti člověka

Člověk je živočich, takže má mnoho společného se svými zvířecími příbuznými. Není však pouze jedním ze zvířat. Je živočichem rozumovým, což mimo jiné znamená, že je odpovědný za své skutky. Má rozum, aby přemýšlel o tom, co je dobré a zlé, a to nejen na rovině smyslově příjemného. Má svobodu, aby se mohl pro dobro sám rozhodnout. A je Bohem povolán ke svatosti. Člověk se ale občas chová v rozporu se svým základním přirozeným nastavením i se svým nadpřirozeným povoláním. Být v rozporu se svou přirozeností znamená minout se s cílem, ke kterému je bytostně zaměřen. Znamená to, že se nechová jako člověk, jinak řečeno, že se chová nelidsky. V přednášce půjde o to, jak ono lidské a nelidské rozlišit. Je to věc shora daného zákona, který je nám neproniknutelný, nebo lze do těchto věcí nějak rozumově proniknout? A samozřejmě i otázka: Jakou jistotu nám takové přemýšlení může poskytnout?

Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. je filozof a teolog, učí na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, jejímž je rektorem. Hodně se zabývá etikou a myšlením Tomáše Akvinského a těch autorů, kteří na něj navazují. Je dominikánský terciář, má ženu a tři děti.

 

Co se může stát každému, může se stát i tobě.

Pojďme si povídat o rozmanitých životních situacích, které mohou potkat každého z nás. Budou nás zajímat otázky typu: Hrozí ve vaší rodině rozvod? Jak je to s dětmi, když se rodiče rozvádí? Vyrůstáš v pěstounské péči? Uvažují tví rodiče o přijetí cizího dítěte? Ubližuje někdo někomu u vás doma nebo tvým kamarádům? Otěhotněla tvoje kamarádka? Co se stane, když nedokončím školu? Víš, jak může stát rodinu podpořit? Setkáváš se s bezdomovci? Budeme společně hledat odpovědi též na mnoho dalších otázek na toto téma, které si můžete připravit předem a anonymně je při příchodu na přednášku vhodit do připravené krabice.

Mgr. et Mgr. Blanka Tulachová je Boží dítě, manželka, matka tří dětí. Působí jako katechetka, sociální pracovnice, je salesiánská spolupracovnice. Na CSM 2017 vede sociálně-právní poradnu.

 

Pozitiva a negativa populární hudby

Hudba je jeden z velkých nástrojů šíření různých poselství. Můžeme se tedy setkat s hudbou, která v nás vyvolá pozitivní reakce, povznese nás k Bohu, ale i s hudbou, která v nás vyvolá negativní, agresivní reakce a je dokonce spojena s oslavou Satana a světem temnoty. Může nás to ovlivňovat? Jak se v tom vyznat?

P. Mgr., Ing. Pavel Šupol – vystudoval nejdříve stavební fakultu v Brně, poté nastoupil na studia teologie do Olomouce s přípravou na službu kněze. V průběhu studií objevil a začal se dělit skrze přednášky o svědectví víry u křesťanů hudebníků z celého světa. Tomuhle se jako koníčku věnuje dodnes. V současné době slouží jako vicerektor v kněžském semináři v Olomouci.

 

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost je nezbytná dovednost člověka 21. století. Přednáška se proto bude zabývat významem a funkcí peněz, osobními financemi, nebezpečnými a nezávadnými dluhy. Dále též pravidly investování a na co si dát pozor u finančních institucí a poradců.

Ing. Petr Beneš pracuje na finančních trzích déle než 20 let, kdy působil ve vedoucích pozicích v investičních společnostech, penzijních fondech, pojišťovnách a bankách. Je věřící katolík, má manželku a tři děti. Jeho koníčkem je plážový volejbal, hra na hudební nástroje a četba knih.

 

Mají nezištnost a budování vztahů své místo v byznysu?

Zveme vás na moderovanou diskuzi o Ekonomice společenství (ES) - s podnikatelem Martinem Navláčilem a Jakubem Juráskem, absolventem stáže ve firmě ES v USA. Ekonomika společenství je způsob, jak žít a praktikovat naši víru přes byznys aktivity. Zajímá Vás, jak v moderní době vypadá způsob podnikání podle evangelia v praxi? Jak podnikatelé žijí vztahy se zákazníky, zaměstnanci, ale i s konkurencí? Jak pomáhají potřebným lidem v jejich okolí? Těšíme se na vaše dotazy! Přednáška je určena nejen podnikatelům, ale všem, kteří cítí potřebu zlepšit fungování společnosti v ekonomické sféře. Doporučení: věk 19+.

Ing. Ludmila Barborková vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Absolvovala letní školy Ekonomiky společenství v Paříži a v Praze. Je členka české Komise Ekonomiky společenství. Jejími hosty bude podnikatel ekonomiky společenství Ing. Martin Navláčil a Ing. Jakub Jurásek, člen české Komise Ekonomiky společenství a mimo jiné i absolvent letní stáže v americké firmě Ekonomiky společenství v Indianě.

 

PÁTEK 18. srpna

Krize pravdy v etice a v politice

Filosofii se často vytýká, že moc nesouvisí s životem, že je nepraktická. Úroveň lidské praxe zcela jistě závisí na úrovni etického myšlení. Dobrá etika je nezbytná i pro snesitelnou politiku. Dnes ale slaví nevídané úspěchy relativistické myšlení. Dá se v tomto klimatu vůbec racionálně rozlišit dobrá etika od špatné? Prvním krokem v rozluštění tohoto problému je zjištění, jak se to má vlastně s pravdou. Tato souvislost už vyvrací předsudky o nepraktičnosti filosofického myšlení.

Jiří Fuchs je spoluzakladatelem filosofické školy Academia Bohemica, kde působí jako lektor. Je autorem řady filosofických knih a šéfredaktorem Distance – revue pro kritické myšlení. Za komunistů vedl bytové semináře a publikoval články v samizdatových a exilových časopisech.

 

Média, dezinformační weby, fake news a vliv sociálních sítí na předávání informací – jak číst dnešní média a čemu věřit?

Čemu v dnešní době můžeme věřit? Je důvěryhodnější Česká televize, Parlamentní listy nebo MF DNES? Proč v dnešní době tolik lidí věří takzvaným „fake news“ a kdo za nimi stojí? A mají novináři vůbec snahu říkat pravdu, nebo píší tak, jak jim jejich majitelé rozkazují? Vztah médií, sociálních sítí a předávání informací je dnes více než kdy jindy spojený s řadou velkých otazníků a výzev. V přednášce a diskuzi společně otevřeme největší otazníky spojené s médii a předávání (dez)informací.

Mgr. Vojtěch Jurásek vystudoval žurnalistiku a politologii v Brně. Během studií získával zkušenosti v oblasti PR v neziskovém a kulturním sektoru. Aktuálně působí v PR agentuře AC&C v Praze a mezi jeho klienty patří společnosti T-Mobile, Seznam.cz nebo Assa Abloy. Zajímá se o média, veřejný život a politiku, pomáhá s organizací dobrovolnického projetu SummerJob. Jeho celoživotním koníčkem je fotbal.

 

Smrt je velká ztráta, může být i darem? A spěje naše společnost k uzákonění eutanazie?

Znamená smrt osamělost, bolest a ztrátu důstojnosti, nebo tomu může být jinak? Během přednášky se budeme zamýšlet nad tím, zda je smrt něčím tak hrozným nebo je možné se na ni připravit a co je pro umírajícího nejvíc důležité. Přiblížíme si roli emočního prožívání onemocnění i spirituálních potřeb na straně nemocných a jejich blízkých a jak vést rozhovor s nimi. V české společnosti pak víc jak polovina lidí souhlasí se zavedením eutanazie, přitom argumentují milosrdenstvím nebo pomocí s ukončením bolesti a trápení. Jaké jsou názory obou táborů? Vnímají lékaři tuto problematiku jako konflikt s lékařským slibem? O tomto a i o dalších věcech souvisejících s doprovázením umírajících se můžete dozvědět víc.

Jana Sieberová je zdravotní sestra, která založila v roce 2009 společně se svým manželem MUDr. Pavlem Sieberem domácí hospicovou péči v Hořicích ve východních Čechách – Domácí hospi Duha, o.p.s. Aktivně přednáší zdravotníkům a studentům v Královéhradeckém kraji. Je školitelkou mezinárodního projektu Vzdělávacího konsorcia zdravotních sester pracujících s pacienty v konečné fázi života. Snaží se o to, aby se paliativní péče stala nedílnou součástí zdravotnictví, a zároveň bojuje o financování domácí hospicové péče. Je autorkou knihy Hospic – příběh naplněné naděje.

 

Cesta z tmy do světla. (muzikální představení)

Muzikální představení se svědectvími chlapců (jejich životní příběhy). Představení je rozdělené na tři části, ve kterých je hudbou a tancem znázorněné, jak nás Pán vyvedl ze tmy závislosti na světlo nového života. Mezi tanci budou osobní svědectví chlapců z Komunity. Též se bude promítat krátký film jako prezentace Komunity, kde můžete vidět i Matku Elvíru, zakladatelku naší Komunity. Čekají vás momenty hudby, tance a životných příběhů.

Komunitu Cenacolo založila řeholní sestra Elvíra Petrozzi v roce 1983 v městečku Saluzzo v provincii Cuneo na severozápadě Itálie. Vznik komunity byl odpovědí Boží něžnosti na zoufalé výkřiky mnohých mladých lidí. Důvody, které přivádí lidi do komunity, mohou být rozdílné, ale nabízená cesta znovuzrození je jediná a jednoznačná: setkání se vzkříšeným Kristem, a to skrze život modlitby, práce, oběti, upřímného přátelství a sdílení se.

 

Vstaň a choď. Společenství bez předsudků – jezdících a chodících aneb evangelium v praxi.

Už jsi někdy pomáhal/a člověku na vozíku? A umíš si představit, že nakonec daleko více pomůže on tobě a ještě se u toho pořádně nasmějete? Misie na periferii se totiž netýkají jen zemí třetího světa... Nebojme se handicapu, jako se nebál ani Samaritán, a využijme všechny své hřivny J ! Aneb jak se dá žít realita evangelia.

Lenka Svojanovská, Ing. Bc. Milan Svojanovský - 28 let manželé a rodiče 7 dětí. Oba pracují v Centru pro rodinu a sociální péči v Ostravě, mimo jiné jako mediátoři a rodinní konzultanti v Poradně pro vztahy a rodinu. Skrze vlastní zkušenost se dostali ke službě mladým lidem na vozíku. Založili čtyři sociální služby v projektu VÝZVA, mají pověření pro pastoraci, duchovní doprovázení a pořádání obnov pro lidi na vozíku i bez něj. Společně prožívají dobrodružství víry ...

FOTO: Dominik Novák/Člověk a víra