Blok přednášek ve středu 16. 8. a pátek 18. 8. na téma vztahy, sexualita a manželství.

STŘEDA 16. srpna

VZTAHY, SEXUALITA, MANŽELSTVÍ
Komunikace – Cesta ode mne k Tobě Marie Nováková
Vztahy někdy bolí aneb o vztahu k Bohu, sobě a druhým Jan Špilar
Známost jako období růstu Marie a Martin Kvapilíkovi
Krása a důstojnost ženy Ilona Burdová
Stínohra Tajemství mezi mužem a ženou aneb teologie těla zážitkovou pedagogikou Ivanka a Martin Čihákovi
Teologie těla: co tělo ženicha a nevěsty šeptá o Bohu Karel Skočovský
Proč hormonální antikoncepce škodí? Petra Zahradníčková
Bioetický pohled na současné metody prenatální diagnostiky. Mário Šmehil
Umělý potrat? Ne! ... když změna opravdu znamená život. Zdeňka Rybová
Výzva pornografie aneb kudy ven a proč. Marek Macák

 

PÁTEK 18. srpna

VZTAHY, SEXUALITA, MANŽELSTVÍ
Strategie zvládání konfliktů Milada Herodková
Křesťanské přijetí lidí prožívajících homosexuální náklonnost. Eliška Madžová
Objevovat dar lásky na základě teologie těla. Jitka a Mirek Novákovi
Kde se bere učení církve o sexualitě a manželství aneb Bible je knihou o lásce. Maria Fridrichová
Jak dozrát do identity muže a ženy. Hana a Petr Imlaufovi
Jak se stát pořádným mužem. Martin Lebduška
Odpovědné rodičovství – jak na to, aneb symptotermální metoda. Lucie a Martin Šmehilovi
Bolest nejen 21. století – nechtěná neplodnost Ludmila Lázničková
Příprava na manželství - co v tomto směru církev nabízí? Jan Graubner
Manželství před církevním soudem Miloš Szabo

 

STŘEDA 16. srpna

Komunikace – Cesta ode mne k Tobě

Komunikace má moc spojovat i rozdělovat. Je mocným nástrojem. Jsme lidmi vztahů. Navazujeme mezi sebou kontakt, komunikujeme, i když mlčíme, děláme komunikační fauly a chyby, i když nechceme. Tématem interaktivní přednášky bude, jak využít komunikaci k tomu, abychom našli cestu k sobě navzájem, uměli vyjádřit ocenění i kritiku, abychom se vyhýbali konfliktům a byli čitelní pro druhé i sami pro sebe.

Ing. Mgr. Marie Nováková vystudovala chemickou technologii v Praze. Po pádu totality ukončila v roce 1994 teologii v Praze UK, doplňující obor EtV v Brně, lektorský kurz při UHK v Hradci Králové. Práci s dětmi a mládeži se věnuje od roku 1977, vede četné kurzy, tábory, věnuje se prevenci kriminality, podpoře rodiny (tisková mluvčí NTM), koučinku (absolvent ACE, člen skupiny Flowenta), systematické práci s párem a rodinou (ISZ Praha), osobnostnímu rozvoji (osobnostně rozvojové skupiny, stimulační skupiny pro děti). Zabývá se pedagogickou a sociální psychologií. Jako lektor spolupracuje s mnoha institucemi, školami, věnuje se pěstounským rodinám. Je vdaná 32 let, je matkou dvou dospělých dětí. Žije v Praze.

 

Vztahy někdy bolí aneb o vztahu k Bohu, sobě a druhým

Co je to vztah? Proč jsou pro nás vztahy tak důležité? Úskalí vztahů a jak jim předcházet? Jak mám vybudovat vztah, aby byl trvalý a jak ho rozpoznat.

Mgr. Jan Špilar, (nar.1964) je kadeřník, trvalý jáhen u sv. Michala a majitel kadeřnického studia Střihoruký Edward v Brně. Věnuje se přípravám na manželství, na křest a manželskému poradenství. Vede projekt "Jsme jedno a není nám to jedno". Je ženatý, otec tří dětí.

 

Známost jako období růstu                           

O kolik povyrostete v období známosti? Někdo ještě možná o nějaký ten centimetr. Ale jinak by měla hlavně vyrůst vaše láska. I bláznivá jízda od prvního rande ke svatební noci potřebuje pravidla a fungující navigaci. Jak moc šlapat na plyn? Kdy a kde přidat? Kde naopak přibrzdit? No pozor na ty zkratky! Každá etapa je v jiném terénu. A jak poznáme, že už se blíží cílová rovinka?

Ing. Marie a Ing. Mgr. Martin Kvapilíkovi jsou manželé 24 let a mají dva syny a dvě dcery. Marie pracuje na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a Martin je ředitelem IT a kvality ve strojírenské firmě. V kroměřížské farnosti sv. Mořice se od r. 2000 podílejí na přípravě snoubeneckých párů na manželství. Pořádají rodičovské a manželské kurzy, viz profamilia.cz.

 

Krása a důstojnost ženy

Autorka poukazuje na krásu ženství v biblickém kontextu, uvádí příklady statečných žen, které se zapsaly do historie, a přesto neztratily svou ženskou identitu. Ukazuje důstojnost ženy ve světle Evangelia jako protiklad k současným trendům v dnešní společnosti, které ženu devalvují (radikální feminismus, genderová ideologie a "kultura smrti").

MUDr. Ilona Burdová se narodila roku 1970. V roce 1995 úspěšně zakončila studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia konvertovala ke katolické víře, kterou vnímá jako největší poklad svého života. Je autorkou čtyř knížek, v nejnovější z nich: Chvála ženy statečné aneb co nám feministky neřekly, se věnuje tématu krásy a důstojnosti ženy. Přednáší i na duchovních obnovách - na téma sebepřijetí, odpuštění a usmíření, přínos zdravě prožívané křesťanské víry pro duševní i tělesné zdraví. Momentálně pracuje jako primářka v Hospici sv.Alžběty. S manželem a dvěma dětmi žije v Brně.              

 

Stínohra Tajemství mezi mužem a ženou aneb teologie těla zážitkovou pedagogikou

Nejprve se vnoříte do tématu skrze stínohru Tajemství mezi mužem a ženou. Ta v podání dvaceti mladých lidí upoutává pozornost slovem, stíny i hudbou všechny generace od nejmladších po nejstarší. Překvapivě zasahuje každého možná právě proto, že se autorce povedlo zajímavým a kreativním způsobem propojit náročnou teologii těla s realitou vztahu mezi chlapcem a dívkou, mužem a ženou současnosti. A tak skrze vtipné zápletky i bolestné situace odkrýváme ono velké tajemství od Jana Pavla II. Po stínohře bude navazovat přednáška autorky stínohry Ivanky Čihákové, ve které se bude zaobírat revolučními myšlenkami církve z pohledu psychologie, sociologie a teologie na všechny oblasti vztahu mezi mužem a ženou včetně sexuality tak, aby řeč těla byla pravdivá. Nejenom slovem ji bude doprovázet její manžel Martin.

Mgr. Ivanka Čiháková (41 let) vystudovala KTF UK a Nauky o rodině na KU v Ružomberku. Autorka stínohry Tajemství mezi mužem a ženou a projektu Teologie těla zážitkovou pedagogikou. Má ráda umění, psychologii a moře. Věnuje se partnerskému poradenství, je iniciátorkou mnoha vzdělávacích a zážitkových projektů pro děti a mládež. Je vdaná 21 let. Mají se svým manželem Martinem 3 děti. Spolu se věnují 16 let přípravě snoubenců na manželství. Říkají, že je pro ně radost žít manželství z Lásky pro Lásku.

Ing. Martin Čihák (46) vystudoval ČVUT a pracuje ve svém oboru. Je neustálý optimista, který miluje hru na bubny a fascinuje jej snowboarding. V práci své manželky vidí smysl, a proto ji rád ve všem podporuje.

 

Teologie těla: co tělo ženicha a nevěsty šeptá o Bohu

Budeme mluvit o tom, proč je tělo muže a ženy ta nejlepší teo-logie (řeč o Bohu). Proč Bůh na počátku stvořil člověka jako muže a ženu a jak do manželské lásky vepsal svůj plán vykoupení. A proč je Ježíš Ženich a proč na tom záleží... Doporučení: věk 19+.

P. Karel Skočovský, Ph.D. vystudoval psychologii v Brně a právě studuje teologii manželství a rodiny v Římě. Miluje Pána Ježíše, Pannu Marii, tlusté knihy, sakrální umění, české pivo a párky. A Teologii těla sv. Jana Pavla II.

 

Proč hormonální antikoncepce škodí?

Co je hormonální antikoncepce (HA), jak funguje a v čem spočívají hlavní rizika jejího užívání? Jakým způsobem ovlivňuje životní prostředí? Je užívání HA pro křesťana morálně ne/přijatelné a proč? A také se dotkneme tématu léčby neplodnosti, teologie těla a jejího překrásného inspirativního pohledu na lidskou sexualitu.

Mgr. Petra Zahradníčková je lékárnice a místopředsedkyně sp. Lékárníci pro život. Studium na VFU (Veterinární a farmaceutická univ.) v Brně ukončila v roce 2005, postgraduální studium atestací v roce 2014 (obor Veřejné lékárenství). Má za sebou několik let praxe v lékárně. Tématu hormonální antikoncepce se věnuje řadu let, každoročně pořádá přednášky pro studenty Arcibiskupského gymnázia Kroměříž, příležitostně i pro studenty Biskupského gymnázia v Hradci Králové. Je vdaná a má 3 děti (10, 8 a 2 roky).

 

Bioetický pohled na současné metody prenatální diagnostiky.

Přednáška představí současné metody prenatální diagnostiky a rizika spojená s prováděním těchto vyšetření. Jako nastávající rodiče svých dětí jednou budete stát před důležitými rozhodnutími, jak postupovat v době těhotenství ohledně doporučených vyšetření v graviditě u plodu a zamýšlet se nad otázkou, která vyšetření jsou nutná, co je cílem těchto vyšetření a jaká rizika jejich absolvování přinášejí. A to nejen ze strany zdraví plodu, ale i z etického pohledu. Pokud Vám toto téma není lhostejné a chcete se dozvědět víc, je tato přednáška určena právě pro Vás.

MUDr.Mário Šmehil, gynekolog, 3 děti. V roce 1999 ukončil studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze,v roce 2003 získal atestaci I. stupně a v roce 2008 atestaci II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví. V oboru gynekologie a porodnictví pracuje 17 let, v současné době jako lékař soukromé gynekologické ambulance v Úvalech u Prahy.

 

Umělý potrat? Ne! ...když změna opravdu znamená život.

Chceme-li měnit svět podle našich snů, musíme se nejdříve probudit. Společnost nelze ke konání dobra přinutit. Přesto můžeme pomoci ke změně právě tady a teď. Máme totiž na své straně sílu - Pravdu. Pravda, že člověk není zvíře a nemůže s ním tak být zacházeno. Pravda, že jen „z člověka člověk se narodí“. Pravda, že lidský život je dar, který máme chránit, u sebe i u druhých. Naše síla je i v touze po lásce. Kultura života stojí proti kultuře smrti a vede se nelítostný boj s miliony oběťmi. V roce 2017 si připomínáme 60. „výročí“ uzákonění umělých potratů; od roku 1957 přišlo o život více než 3,5 milionů počatých dětí. Co mi to říká? Chci pro sebe a své přátele lepší svět? Pak musím začít u pravdy a lásky. Být kreativní a být pro život je cesta, kterou můžeme nabídnout mezi prvními.

Zdeňka Rybová působí jako místopředsedkyně a tisková mluvčí Hnutí Pro život ČR od r. 1999. V roce 2006 založila projekt Linky pomoci, krizového poradenského zařízení na pomoc ženám zaskočeným nečekaným těhotenstvím, v němž aktuálně působí 10 konzultantek a 2 psycholožky, které se věnují terapii postabortivnímu syndromu u žen, jež prošly zkušeností potratu. Je také šéfredaktorkou katolického publicistického magazínu RC Monitor. Je vdaná, s manželem vychovává tři adoptivní děti.

 

Výzva pornografie aneb kudy ven a proč.    

Téma pornografie se nás týká víc, než je nám libo a než si často uvědomujeme. Během přednášky budeme mluvit o jejích příčinách, jejím rozsahu, dopadu a také duchovním rozměru tohoto jevu. Kromě toho se budeme také zabývat možnostmi řešení potíží, které s pornografií souvisí. Účastníci semináře obdrží mimo jiné odkazy na literaturu a další zdroje týkající se této problematiky.

Mgr. Marek Macák je psycholog a zakladatel Asociace pro dialog křesťanství a psychologie. Vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři a několika dalších institucích. Přednáší často na témata z oblasti sexuality, pastorace a psychologie. V současné době je k slyšení v pořadu Uši k duši na Rádiu 7 a na Proglasu. Původně pochází ze Slovenska. Je šťastně svobodný, žije v Praze. Krom práce a přátel je jeho velkou vášní africká Tanzánie. Je členem Bratrské jednoty baptistů.

 

PÁTEK 18. srpna

Strategie zvládání konfliktů

Přednáška se bude věnovat hranicím ve vztazích, popíše typologii konfliktů a zaměří se na obranu proti ... aneb posílení vlastní odolnosti vůči zlu. Přednáška, která může napovědět, posílit a přiučit!

PhDr. Milada Herodková vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK. Specializuje se na psychologickou diagnostiku, školení, koučování, krizové poradenství, řešitelské workshopy. Pracovala pro řadu firem v ČR i zahraničí, poskytuje poradenství  soukromé i firemní klientele nejen v Olomouci. V současné době působí i jako dětský školní psycholog. Nejbližším z psychologických směrů jí zůstává logoterapie, do níž vše zapadá.

 

Křesťanské přijetí lidí prožívajících homosexuální náklonnost.

Někdy si lidé kladou otázku, zda je už narozením dítěte rozhodnuto o tom, jestli bude prožívat homosexuální sklony nebo ne. Muže a ženy prožívající homosexuální sklony však zajímá především to, jak budou každodenně žít svoji životní situaci. Přednáška nabídne poznatky z praxe, krátký filmový dokument a diskuzi.

Ing. Mgr. Eliška Madžová vystudovala vysokou školu technického zaměření v Čechách. Komunikace s lidmi prožívajícími homosexuální náklonnost ji přivedla k rozhodnutí doplnit si vzdělání humanitního směru. V roce 1995 ukončila studium na Univerzitě Komenského v Bratislavě obhajobou diplomové práce „Vliv sociálních faktorů na formování homosexuální orientace“ a psychoterapeutický výcvik na vedení skupinových forem psychoterapie. Od roku 2000 se spolupodílí na organizování pravidelných duchovních obnov pro lidi zraněné v oblasti vztahů, citů a sexuality, a to ve spolupráci s Linkou Valentín, která působí jako pastorační iniciativa Řeckokatolické církve v Košicích-Starém městě.

    

Objevovat dar lásky na základě teologie těla.

"Člověk nemůže žít bez lásky. Je sám sobě nepochopitelnou bytostí a jeho životu chybí smysl, nepozná-li lásku, nesetká-li se s ní, nezakusí-li ji, neosvojí-li si ji a nemá-li na ní živou účast.“ (Jan Pavel II., Redemptor Hominis) Nabízíme zamyšlení nad tím, co na téma lásky a vztahu mezi mužem a ženou napsal svatý Jan Pavel II.... a co z toho vyplývá pro vztahy, které prožíváme.

Mgr. Jitka a Mirek Novákovi, 20 let manželé, 6 dětí. Lektoři kurzů STM PPR (Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství) a příprav na manželství.

 

Kde se bere učení církve o sexualitě a manželství aneb Bible je knihou o lásce.

Diskuse a přednáška plná hledání, jak sladit přirozené a nadpřirozené v otázkách lidské lásky. U mnoha pojmů (zamilovanost, láska, sex, plodnost, čistota, lidská přirozenost, sexuální práva, …) se bude ptát na jejich smysl. Je snadné „mít názor“, ale je důležité svůj pohled rozumně obhájit a dokázat, že pro něj existují argumenty – to by se ve workshopu mělo zkusit.

MUDr. Maria Fridrichová pracuje v Centru pro rodinu a sociální péči z. s. v Ostravě v oblasti podpory rodiny a primární prevence. Lektorka programů s manželskou a bioetickou tématikou (program Vyjmenovaná slova o manželství a sexualitě). Je autorkou koncepce prevence rizikového sexuálního chování jako výchovy ke vztahům se zdravou integrací sexuality, autorkou školského programu „Škola osobního života“. Přednáší na vzdělávacích seminářích pro pedagogické pracovníky. Poskytuje kurzy a individuální poradenství v otázkách plánování rodičovství. Žije 32 let v manželství, maminka čtyř dospělých dětí. 

 

Jak dozrát do identity muže a ženy.

Proč Bůh stvořil člověka jako muže a ženu? Co dělá muže mužem a co dělá ženu ženou?

K tomu, abychom budovali zdravou sebedůvěru, potřebujeme také s vděčností přijmout to, že jsem muž nebo žena. Jsem vyrovnaná s tím, jak vypadám, nebo jsem nespokojená? Jsem spokojený sám se sebou, mám co zlepšovat nebo sebou opovrhuji? Co pro to, abys byl dobrým mužem či dobrou ženou, můžeš udělat už dnes? V rámci tohoto tématu se vám pokusíme nabídnout několik nápadů, které by se vám mohly hodit.

Mgr. Hana Imlaufová a Ing. Petr Imlauf. Jsou manželé 30 let, mají 3 dospělé děti. Hanka pracuje v Křesťanské pedagogicko-psychologické poradně. Petr je zaměstnán jako auditor kvality. Často přednášejí o partnerských vztazích, sexualitě a lásce mezi mužem a ženou. Společně se věnují přípravě mladých lidí na manželství formou malých společenství, která se scházejí v domácím prostředí vedoucího manželského páru pod názvem Snoubenecká setkání v rodině (http://snoubenci.ascczech.cz). S Hankou se na tomto setkání potkáte možná i na hlavním podiu či na setkání se čtenářkami časopisu In.

  

Jak se stát pořádným mužem.

Uvedené téma zaměstnává mysl nejen mladíků a mužů, ale určitě také i dívek a žen. Je vůbec možné stanovit kritéria „pořádného muže“? Co ovlivňuje motivaci jednání a myšlení mladých lidí přibližovat se k ideálu? Jak na tom jsme s vlastním sebevědomím? Má smysl usilovat o to stát se „pořádným“? A hraje vůbec v tomto snažení nějakou úlohu víra? Zamyšlením nad tématem a hledáním odpovědí na tyto otázky Vás autor provede z pohledu více jak dvacet let sloužícího policisty.

plk. JUDr. Bc. Martin Lebduška je příslušník Policie ČR, vedoucí územního odboru Přerov, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Absolvoval Policejní akademii ČR a Akadémii policajného zboru SROV. Působí jako místopředseda Křesťanské policejní asociace a člen Orelské jednoty, dále je aktivní hráč a trenér florbalu. Je ženatý a má dvě dospělé děti.

 

Odpovědné rodičovství – jak na to, aneb symptotermální metoda.

Ve vymezeném čase bychom se rádi věnovali povolání manželství a z něho zejména oblasti sexuality a intimity. Jak žít v manželství, abychom zachovali Boží plán pro manželství? Je možné se na to nějak dopředu připravit? Když vstoupím do manželství, je dovoleno vše? Jaká úskalí v této oblasti můžeme očekávat? Co když manželé nemohou mít děti?

MUDr. Lucie Šmehilová a MUDr. Martin Šmehil, povoláním internistka a urolog. Manželé 16 let, mají jednoho syna. Společně se věnují přípravám snoubenců na manželství formou společenství v rodině, dále jsou instruktoři STM (pozn. symptotermální metoda) vyškolení v brněnském Cenapu a zejména Martin se věnuje problematice nedobrovolné bezdětnosti z pohledu muže.

 

Bolest nejen 21. století – nechtěná neplodnost

Nenaplněná touha po dítěti je situací, kdy se nedaří otěhotnět nebo kdy manželé o miminko v průběhu těhotenství přišli. Představuje bolest, která zasahuje nejen samotný manželský pár, ale i jejich širší okolí. Pokud vy sami máte ve své rodině nebo mezi svými přáteli někoho, komu se nedaří přivést na svět miminko nebo dokonce sami se s tímto trápením potýkáte, přijďte se společně zamyslet nad možnými příčinami a jaká jsou současná nabízená řešení. V rámci přednášky Vás seznámíme s metodou NAPROHELP, která představuje řešení nepoškozující zdraví, zachovává úctu k počatému životu a při tom má vysokou úspěšnost, dvojnásobnou oproti umělému oplodnění.

MUDr. Ludmila Lázničková je gynekoložka s praxí od roku 1995, věnující se poradenství, osvětě a přednáškám od roku 1992. Zúčastnila se řady stáží, seminářů, kongresů zaměřených na problematiku reprodukční medicíny, lidské sexuality a rodinného života nejen v ČR, ale i v zahraničí. Vede organizaci Centrum naděje a pomoci (CENAP), která je zaměřena na podporu úcty k životu a podporu rodinného života a manželství. Při dané práci je důraz kladen na výuku symptotermální metody, vědomí plodnosti (tzv. přirozeného plánování rodičovství), včetně řešení nechtěné neplodnosti metodou NAPROHELP. V gynekologické ambulanci dr. Lázničková striktně nepředepisuje nic, co by mohlo mít případný potratový účinek či zbytečně poškozovat zdraví ženy. Více na www.cenap.cz

 

Příprava na manželství - co v tomto směru církev nabízí?

Je dnes manželství potřebné? Nestačí šťastné partnerství? Co může pomoci, aby manželství vydrželo? I ta uzavřená v kostele se někdy rozejdou. Je pro všechny? Co nám nabízí církev mládeži, snoubencům a manželům? O těchto a dalších otázkách můžete mluvit s arcibiskupem Janem Graubnerem. Budou ho zajímat i vaše názory a přání.

Mons. Jan Graubner je arcibiskupem olomouckým od roku 1992. Stál u založení Sekce pro mládež. V České biskupské konferenci zodpovídá za misie a charitu. Byl účastníkem Synody o rodině v roce 2014. Zřídil pobočky Centra pro rodinu ve všech děkanátech arcidiecéze.

 

Manželství před církevním soudem

Manželství podle katolické teologie, včetně kanonického práva, není pouze smlouvou mezi dvěma dospělými lidmi, ale v ideálním případě především svátostí, tedy přítomností Ježíše Krista v nerozlučitelném celoživotním svazku muže a ženy. Přesto se i manželství uzavřená v kostele rozpadají a rozvádějí. Jak se na to dívá kanonické právo a čím se liší rozsudek civilního a církevního soudu? Může jednou rozvedený člověk uzavřít před Bohem nové manželství? Otázky, které zajímají i trápí nejednoho věřícího, jemuž vztah z různých důvodů nevyšel.

P. ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D. je katolický kněz, přednášející kanonické právo a jeho dějiny na KTF UK v Praze, je zároveň soudcem Metropolitního církevního soudu v Praze, kanovníkem Královské kapituly na hradě Karlštejně a policejním kaplanem pro hlavní město Prahu. Pravidelně publikuje v Katolickém týdeníku a dosud vydal deset knižních titulů, včetně knihy o manželském slibu (Nakladatelství Cesta Brno 2015).

FOTO: flickr.com