Blok workshopů ve středu 16. 8. a pátek 18. 8.

STŘEDA 16. srpna

WORKSHOPY
Evangelizace jako životní styl Kliment Mikulka
Jak založit a vést společenství mladých lidí? Jaroslav Krajl
Kurz tvůrčího psaní Marie Stejskalová, Alžběta Vašků
Tajemství rozhlasové tvorby Mariana Ambrožová
Jak lépe fotit? Workshop nejen o focení v kostele. Pavel Langer, Dominik Novák (Člověk a víra)

 

PÁTEK 18. srpna

WORKSHOPY
Video – zlatá cesta do duše křesťana a místo setkání s Bohem!? Libor Všetula
O sebepřijetí, o dívčí duši... Jak se na mě dívá Bůh skrze Bibli. Marie Stejskalová
Jak připravit mši s dětmi a s mladými. Radek Tichý
Rytmická hudba při mši svaté aneb jak vybírat písně k liturgii. Jitka Rosypalová
Rytíři ještě nevymřeli aneb dobrovolnická služba
v Maltézské pomoci
Michal Umlauf

 

STŘEDA 16. srpna

Evangelizace jako životní styl

Může být cyrilometodějská misie zdrojem inspirace pro život dnešního člověka? V našem setkání se opřeme o několik postřehů vzešlých ze studia cyrilometodějských textů a budeme hledat, zda neobsahují něco nadčasového, něco, z čeho bychom mohli vytvořit jakýsi evangelizační životní styl. V Kristově výzvě k vydávání svědectví je obsažen zdroj obrovské radosti z přivádění bližních k živému přátelství s Bohem. To, jak doufáme, bude dobře ilustrovat i několik osobních svědectví.

Fr. Mgr. Kliment Mikulka OP - novokněz, dominikán, absolvent klasické a slovanské filologie na FF UK v Praze a teologie na ICT v Toulouse, v současné době připravuje doktorát na teologický rozměr cyrilometodějské misie. V současné době působí u pražského kláštera dominikánů a jako kaplan Arcibiskupského gymnázia.

 

Jak založit a vést společenství mladých lidí?

Jak to udělat, abychom byli fakt šťastní a prožili krásný život? Jak k tomu můžeme pomoci druhým lidem? Může být společenství pomocí? Co udělat pro to, aby společenství vzniklo? Co na setkání společenství dělat a co nedělat? Jak důležitá je osoba animátora? Co dělat, když je společenství v krizi? Přijďte se nad těmito a podobnými otázkami společně zamyslet.

P. Mgr. Jaroslav Krajl – je farářem v Nymburce a rádce pro mládež vikariátu Stará Boleslav. Předtím 10 let sloužil mladým lidem v Arcidiecézním centru pro mládež v Praze a v Arcidiecézním centru života mládeže – Nazaret. Mezi jeho záliby patří poezie, chov plazů a Cimrmanologie.

 

Kurz tvůrčího psaní                                       

Pořád něco sdílíme, likujeme a píšeme. Stále o sobě dáváme vědět, ale není náš psaný projev trochu jednotvárný? Používáme symboly, zkratky a obrázky místo plnohodnotných slov. Těm, co už toho mají dost a rozhodli se alespoň na čas opustit klávesnice a vzít do ruky tužku a papír, je určen tento workshop. Vždyť psaní je kreativní, papír je výzva a vaše fantazie nezná mezí. Pojďte si vyzkoušet, zda to zvládnete!

Marie Stejskalová, šefredaktorka časopisu IN! Dívčí svět.

Alžběta Vašků, blogerka na signalech.cz, odbornice na extrémní poutě :-)

 

Tajemství rozhlasové tvorby

Workshop bude na téma rozhlasové práce, od rozmlouvání se před mluvením na mikrofon přes vedení rozhovoru až po to, jak se vlastně tvoří pořad v rozhlasu. A další taje rozhlasové tvorby.

Mgr. Mariana Ambrožová, redaktorka rádia Proglas. Působí ve zpravodajství, vytváří ranní soutěže pro děti a spolupracuje, mimo jiné, na přípravě magazínu pro mladé všeho věku Šmrnc.

 

Jak lépe fotit? Workshop nejen o focení v kostele.

Chcete se dozvědět víc o focení nejen v kostele? Rádi Vám předáme know how, jak mít lepší fotky.

Člověk a Víra je název společenství asi stovky fotografů, kteří zdarma ve svém volném čase fotograficky dokumentují dění v církvi. Fotografie pak prostřednictvím webu clovekavira.cz nabízí nejen účastníkům akcí, ale hlavně církvi, aby mohla prostřednictvím těchto fotografií šířit evangelium, a snaží se, aby tento způsob evangelizace držel určitý technický a umělecký standard. Workshop povedou vedoucí fotografové Pavel Langer a Dominik Novák za pomoci dalších fotografů.

 

PÁTEK 18. srpna

Video – zlatá cesta do duše křesťana a místo setkání s Bohem!?

Říká se, že dnešní generace mladých je generací obrazu. Potvrzuje to i fakt, že fotky a především videa jsou jejich základním komunikačním prostředkem. Na youtube se jich denně přehraje více než 5 miliard. Jsou tam videa špatná, průměrná a skvělá. Existují však vzácné perly, které pronikají přímo do naší duše. Jako by skrze ně mluvil samotný Bůh. Začal jsem takové perly před mnoha lety sbírat. A ty nejlepší z nich bych vám chtěl promítnout. Přijďte se inspirovat, sdílet či jen tak zastavit.

Mgr. Libor Všetula je salesián - kněz a ředitel salesiánského mediálního centra. Je delegátem pro sociální komunikaci salesiánské provincie v ČR a více než 5 let se věnuje problematice mediální výchovy, zvláště oblasti internetu a sociálních sítí. Má za sebou desítky seminářů pro rodiče a vychovatele o výchově v době internetu. Vystudoval teologii na TF JCU. Učí na Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné škole pedagogické Brno, externě také vyučoval na CMTF UPOL. Věnuje se křesťanské formaci mládeže, dobrovolníků, vede duchovní cvičení. Nyní působí v salesiánském středisku mládeže Brno-Žabovřesky.

 

O sebepřijetí, o dívčí duši... Jak se na mě dívá Bůh skrze Bibli.

Ach jo, když já jsem taková … malá, smutná, ošklivá, nejistá, zapomenutá. Máme brýle, které nám nasadil tento svět. Chceme být jiné, ale jde to? Pojďme společně odhalit svůj opravdový obraz. Jsme tady a jsme ženy, a Bůh nás miluje. Když se na sebe podíváme Jeho očima, odhalíme svou hodnotu a jaké nás doopravdy chtěl: krásné, schopné, jemné, laskavé, přitažlivé, obětavé, kamarádské….. Budeme si povídat o dívčí duši a také, jak se na nás dívá Bůh skrze Bibli.

Marie Stejskalová, šéfredaktorka časopisu IN! Dívčí svět.

 

Jak připravit mši s dětmi a s mladými.

Než Kristus přijde podruhé, je mše svatá tím největším, co máme. Aby ji bylo možné prožít co nejlépe, vytvořila ji církev z věcí, které zůstávají stále stejné, i z věcí, které se mění. V tomto workshopu se budeme snažit nejprve jednotlivým prvkům porozumět a poté budeme ukazovat, jaké části a jak mohou být přizpůsobeny při bohoslužbách s dětmi nebo s mládeží.

PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D. (*1980) je knězem pražské arcidiéze. Je konvertita, původně studoval sociologii a ve firmě na výzkum trhu se věnoval tomu, jak nalákat více lidí do TESCA. Během studií liturgiky v Římě vykonával službu pomocného ceremoniáře papežů Benedikta XVI. a Františka. Farářuje na pražském sídlišti a vyučuje liturgiku na teologické fakultě.


Rytmická hudba při mši svaté aneb jak vybírat písně k liturgii.

Děláme, co můžeme - ale víme skutečně, o co se opřít při výběru písní ke mši svaté? Kde hledat inspiraci, čeho se vyvarovat, na koho se obracet? Setkání je určené nejen pro vedoucí schol a kapel, ale pro všechny, které rytmická hudba v kostele zajímá.

Mgr. BcA. Jitka Rosypalová je sbormistryní kapely KaPři, autorkou křesťanských písní, aktivní zpěvačkou a hlasovou pedagožkou. Několikrát působila jako režisérka hudby setkání pro mládež či animátory, podílela se na přípravě Směrnice pro liturgickou hudbu, setkala se při svých aktivitách s četnými rytmickými kapelami v republice.

     

Rytíři ještě nevymřeli aneb dobrovolnická služba v Maltézské pomoci

Workshop se pokusí odpovědět na následující otázky: Vnímáme dobrovolnictví jako důležitou součást občanského života a svou osobní odpovědnost v úsilí o solidaritu ve společnosti? Může být Řád maltézských rytířů a charitativní poslání církve výzvou a inspirací dnešní doby? Jak se mohu osobně zapojit? Jaké dobrovolnické aktivity rozvíjí Maltézská pomoc v ČR? Umí neziskové organizace dobře pracovat s potenciálem dobrovolníků a jak tomu napomáhá zákon o dobrovolnické službě?

ThLic. Michal Umlauf vystudoval teologii na CMTF UP v Olomouci a Lateránské univerzitě v Římě. Pracuje jako vedoucí center Maltézské pomoci v Olomouckém a Zlínském kraji, které se zaměřují na sociální služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením, pěstounské rodiny, a také na rozvoj dobrovolnických programů. Vyučuje také na CMTF a CARITAS - VOŠ sociální v Olomouci. Maltézská pomoc je nezisková organizace, jejímž zřizovatelem je České velkopřevorství suverénního řádu maltézských rytířů. Již 15 let rozvíjí dobrovolnické programy a sociální služby v jedenácti centrech ČR. Více www.maltezskapomoc.cz.

FOTO: Flickr.com